Contact

Repetities
De repetities vinden elke donderdagavond plaats van 20:30 uur tot 22:30 uur in Vidi Reo van Kesselplaats 2 in Ravenstein.
Rond 21.30 u hebben we een korte pauze.

Inzingen 
We beginnen de repetities altijd met ademhalingsoefeningen en inzingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan techniek en ademsteun. Na het inzingen volgt het instuderen van de muziekstukken. Er wordt stilgestaan bij de vertaling en de uitspraak van de woorden. Het oefenen gebeurt per stemsoort en geleidelijk worden deze samengevoegd tot één geheel. Tijdens optredens worden stukken uit het hoofd gezongen. Er wordt dan ook aangeraden om thuis te oefenen. Om dat te vergemakkelijken worden geluidsfragmenten per stemsoort per mail verstuurd. Daarnaast nemen veel leden met hun mobiele telefoon gedeeltes van de repetitie op om thuis te oefenen.

Voor nadere informatie:  
over de vereniging
Annemiek Zwartkruis, secretaris
Roesterd 39  
5371 MS  Ravenstein

Tel: 06 42416864
Email: Secretaris
 

over (de mogelijkheden van)
 een optreden

Diana van Demen
Tel: 06 16646160
Email: Optreden

Website:
Colette Hoogstede 
Email: Webmaster

Volg ons :